תדר 409: נעמה גבאי וגרג בודיריפוי שמאני ייחודי ב 2 מטפלים, גרג בודי ונעמה גבאי. שני מטפלים ממסורת הקורנדרוס מסייעים לכם בתמיכה בנקודות תפנית ושינוי בחייכם.